Historie osady

    Již v roce 1958 se scházelo pár kamarádů, aby dalo základ ke vzniku trampské osady. Pak přišli další kamarádi, kteří jezdily na jiné osady a o 10 let později v roce 1968 vznikla T.O. Andělka. To byl rok na který ta starší generace nemůže nikdy zapomenout. Jezdily všude možně, ale nejčastěji na Brdy a Plzeňsko. Za ta léta prošlo osadou hodně kamarádů a kamarádek. Jak šla léta, tak už se pak někteří přestali zúčastňovat osadních akcí a někteří pak odešli i do ciziny. Přišli však další mladší kamarádi a někteří z nich už v "ANDĚLCE" zůstali do dnešních dnů. Rodina Štěpánů z Unhoště udělala vlajku a osadní domovenky, které se používají dodnes.
     Ze zmíněného roku 1958 zůstal jen Láďa Ráček. Přátelství však trvá i nadále mezi všemi "Andělkáři". Osada kde už dlouhá léta šerifuje Olda KOS neměla svůj vlastní camp. Hodně akcí bylo pořádáno v Srbsku, díky pochopení kamarádů staré trempské osady"ÚDOLÍ DĚSU ". Po pěti letech byly vždy výroční ohně spojené s nohejbalovým turnajem. Těch nohejbalových turnajů bylo 25 ročníků. V Drozdově v hospodě "U Lisých" měla osada za ta léta mnoho pěkných akcí. Byly tam také poslední nohejbalové turnaje(1999 - 2001). Své páteční a později pak čtvrteční sleziny osada absolvovala v mnoha pražských restauracích( Na Slamníku,Na Andělce,u Šimurdy na hřišti ve Střešovicích, Na Faře, Na Ořechovce a jiné.) V roce 1994 však konečně zakotvila na Žižkově v hospodě "U Žižky". A tam se po léta ve čtvrtek odehrávaly, někdy i bouřlivé ale velice příjemné sleziny.
    Po celá ta léta vždy rok končil a doposud končí posledním vandrem v roce týden před vánocemi. Tam se také volí šerif na příští rok.
Někteří kamarádi už mezi námi nejsou a už se nikdy nevrátí. Muzika se taky rozprchla do jiných míst a tak se s ní setkáváme už jen tak párkrát do roka na Brdech v Halounech. Vzhledem k tomu, že už jsou téměř všichni v důchodu, se sleziny od roku 2009 konají od konce října do poloviny dubna. Pak už jsou většinou všichni mimo Prahu. Ale různých trampských akcí se v rámci možností zúčastňují doposud.
    Od roku 2003 se dělají vždy po pěti letech na svá výročí trampská setkání v hospodě " U Hulanů" v Srbsku. V Srbsku proto, že jim je přeci jenom osada"ÚDOLÍ DĚSU" nejbližší a také proto, že mají "DĚSÁCI"dobrou kapelu a také s nimi hrají kamarádi z "Pozvolné Smrti".
    V roce 2008 tam "ANDĚLKA" měla 40. výročí svého vzniku.


Zpracoval kamarád Ragan

*Historické fotky osady